Ja, wij willen... trouwen of een partnerschap registreren op Terschelling!

U wilt trouwen op Terschelling? Dan kiest u voor één van de mooiste locaties van Nederland voor één van de mooiste dagen van uw leven.

Aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus.  

Gratis huwelijken of partnerschapsregistraties vinden doorgang in de hal van het gemeentehuis. Huwelijken en partnerschappen in de raadszaal mogen tot maximaal 20 personen. Huwelijken en partnerschappen in de Westerkerk of in het Schuilkerkje mogen tot maximaal 30 personen. Dit aantal is exclusief trouwambtenaar en bode.

We begrijpen dat dit voor veel bruidsparen ingrijpende gevolgen heeft. Voor alle huwelijken en partnerschappen geldt dat wij soepel omgaan met het verzetten naar een latere datum. Annulering van een huwelijk, dat voor 1 juni voltrokken zou worden is kosteloos, voor huwelijken na 1 juni gelden de huidige regels voor annuleren. Indien u vragen heeft, neemt u contact op via gemeente@terschelling.nl  

Terschelling heeft bijzondere trouwlocaties: het gemeentehuis, het schuilkerkje, de vuurtoren, de Westerkerk en de sleepboot de Holland. U kunt ook een andere locatie kiezen die het beste bij u en uw partner past.

Daar waar huwelijk staat, kunt u ook partnerschap lezen. 

Aan uw trouwdag gaat heel wat regelwerk vooraf. Bij de formele zaken is de gemeente Terschelling u graag van dienst. Via deze website geven wij u zoveel mogelijk informatie om u voor te bereiden op uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u graag direct dingen regelen voor uw huwelijksdag? Neem dan gerust contact op met de gemeente Terschelling via telefoonnummer 0562- 446244 of mail naar gemeente@terschelling.nl.

Hoe regelt u uw huwelijksvoltrekking op Terschelling?

1. Datum en locatie reserveren


Als u besluit op Terschelling te willen trouwen, neem dan contact op met de gemeente Terschelling om een datum en locatie te reserveren. U kunt daarna uw voorgenomen huwelijk bij ons melden. Het invulformulier vindt u via het tabblad Melding. Trouwen is mogelijk van maandag tot en met zondag. De aanvang moet liggen tussen 09.00 tot 11.30 uur of tussen 13.30 tot 16.00 uur. De tarieven voor de trouwlocaties vindt u bij tarieven.

Op woensdagochtend om 09.00 uur worden de kosteloze huwelijken voltrokken in een spreekkamer door een ambtenaar. Deze zijn gratis, zonder toespraak en duren 10 minuten. Gratis trouwen kan alleen als (één van) beide partners woonachtig (is) zijn op Terschelling. Er mogen maximaal 4 gasten mee naar binnen. Voor minder draagkrachtige inwoners is het mogelijk om gratis te trouwen op een door hen gekozen tijdstip. Dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op het gemeentehuis in de raadzaal. Deze mogelijkheid geldt alleen voor inwoners van Terschelling, die kunnen aantonen, dat aan hen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is verleend.

Locaties gemeente Terschelling
U kunt kiezen uit de volgende locaties:

  • het Gemeentehuis                       
  • het Schuilkerkje
  • de Westerkerk
  • de Vuurtoren Brandaris
  • Sleepboot de Holland

Locatie naar eigen keuze:
Deze locatie reserveert u bij de exploitant. Houdt u er rekening mee dat de exploitant, naast onze kosten, zijn eigen kosten in rekening zal brengen. Hierover maakt u zelf afspraken met de exploitant. Nadat u bij de exploitant een huwelijksdatum en tijd heeft gereserveerd, is het van belang dat u het huwelijk op locatie aanvraagt bij de gemeente Terschelling. Dit doet de exploitant niet voor u. De aanvraag voor deze trouwlocatie moet minimaal drie maanden voor de huwelijksvoltrekking bij de gemeente binnen zijn.

2. Trouwambtenaar


De gemeente heeft vijf trouwambtenaren die de huwelijken voltrekken. U kunt ook uw eigen trouwambtenaar meenemen, hier zijn wel extra leges aan verbonden.

Het is gebruikelijk dat de ambtenaar die het huwelijk voltrekt een korte toespraak houdt. De betrokken ambtenaar overlegt doorgaans van tevoren met het bruidspaar over de inhoud van de toespraak. Stelt u geen prijs op een toespraak? Dan wordt u verzocht dat tijdig door te geven.

De gemeente kan getuigen leveren bij een huwelijk. Dit kan alleen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. De gemeente levert getuigen alleen voor de vaste locaties zoals gemeentehuis, Doopsgezinde Kerk en de Westerkerk. De getuigen zijn niet gratis.

3. Melding (de ondertrouw)


Wanneer u van plan bent om een burgerlijk huwelijk te sluiten, moet u dit melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de huwelijksgemeente. Dit doet u uiterlijk twee weken voor de huwelijksdatum via het formulier bij melding.

4. Overige huwelijksvoorbereidingen           

                                                                                                                                                                                       Vanaf 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. De belangrijkste veranderingen zijn dat het vermogen dat u vóór de trouwdatum heeft opgebouwd en erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen. De notaris kan meer informatie geven. Zie ook dit filmpje.
Als u eenmaal met de gemeente de zaken heeft geregeld, dan kunt u aan de slag met de verdere huwelijksvoorbereidingen. Uw grote dag vult u uiteraard helemaal naar eigen smaak in. We wensen u veel plezier bij het plannen van de mooiste dag van uw leven!

Top